Privacybeleid voor Paramount Pictures International Limited

Laatst bijgewerkt: 24/5/18

 

Bij Paramount Pictures International Limited, nemen we uw privacy serieus en zorgen we ervoor dat we de informatie die u ons toevertrouwt beschermen. We hebben dit privacybeleid opgesteld om u te informeren over welke persoonlijke informatie Paramount Pictures International Limited over u verzamelt, hoe we deze gebruiken, opslaan en delen, en over uw rechten en keuzes met betrekking tot die informatie. Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die we over u verzamelen, of u nu onze websites bezoekt, een van onze mobiele apps of andere producten of diensten gebruikt, of anderszins met ons communiceert, bijvoorbeeld door een live-evenement bij te wonen of contact op te nemen met de klantenservice. Dit beleid verwijst naar deze communicatiemogelijkheden gezamenlijk als de ‘Diensten’. Hoewel sommige van de informatie die we hier beschrijven technisch is, is ons doel dit beleid ongecompliceerd te maken, dus neem contact met ons op als u vragen heeft.

 

We zullen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen, zullen we de datum bovenaan het beleid herzien en, in sommige gevallen, u hiervan op de hoogte stellen via de Diensten, zoals onze homepage, e-mail of andere communicatie.

 

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

 

In deze sectie leggen we uit welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen en op welke manier we dat doen. 

 

Informatie die u verstrekt

 

U kunt de meeste van onze Diensten gebruiken zonder actief informatie over uzelf in te dienen, maar u kunt ervoor kiezen om ons persoonlijke informatie te verstrekken via de Diensten. In het bijzonder:

 

·      Als u ervoor kiest om een account bij ons te registreren, verzamelen we uw naam en e-mailadres.

·      Als u ervoor kiest om een product te kopen, verzamelen we betalingsgegevens.

·      Als u ervoor kiest om tekst- of WhatsApp-berichten van ons te ontvangen, verzamelen we uw mobiele telefoonnummer.

·      Als u ervoor kiest om deel te nemen aan prijsvragen, promoties of marktonderzoeken die wij sponsoren, verzamelen we informatie zoals uw postadres, telefoonnummer of informatie over uw interesses.

·      Als u ervoor kiest om content te posten of met ons of met anderen te communiceren op een openbaar platform of via de gebruikersondersteuning, verzamelen we de informatie die u in die berichten verstrekt.

 

Automatisch verzamelde informatie

Wanneer u onze online-Diensten gebruikt, bijvoorbeeld door onze websites te bezoeken of onze mobiele apps te gebruiken, verzamelen we automatisch informatie over uw gebruik van de Diensten, zoals het tijdstip van uw bezoek en de pagina's of content die u hebt bekeken. We ontvangen en verzamelen ook technische informatie over uw apparaat en software, waaronder het type apparaat, besturingssysteem en versie, informatie over mobiele netwerken, IP-adres (een uniek nummer dat wordt gebruikt om een apparaat op het internet te identificeren), herkenning van reclame voor mobiele apparaten (een opnieuw instelbare identificatie die door uw provider van het besturingssysteem, zoals Apple of Google, aan uw mobiele apparaat is toegewezen) of een andere identificeerder van apparatuur, de pagina die u hebt bezocht voordat u onze website bezocht en crashgegevens.

 

Cookies

 

Wij, en onze dienstverleners op het gebied van reclame en analyse, maken gebruik van cookies; kleine tekstbestanden die helpen bij het opslaan van voorkeuren en activiteiten van gebruikers en soortgelijke technologieën zoals webbakens, pixels en advertentietags om u te herkennen wanneer u onze Diensten bezoekt en om informatie te verzamelen zoals het aantal bezoeken, welke functies of pagina's populair zijn, metingen over het succes van een reclamecampagne, en andere informatie over uw browsegedrag. Dit stelt ons in staat om ervoor te zorgen dat onze Diensten goed functioneren, om de Diensten te verbeteren, en om te voorzien in advertenties en deze te meten. Voor meer informatie over cookies en de keuzes die u heeft met betrekking tot het gebruik ervan via onze Diensten, gaat u naar ons cookiebeleid.

 

Informatie van derde partijen

 

We bieden u de mogelijkheid om in te loggen op de Diensten met uw gegevens van een andere site of service, zoals Facebook of Google. Als u ervoor kiest om in te loggen of te registreren op deze manier, zal de service van de derde partij ons toegang geven tot gegevens over u, zoals uw naam, basisprofielgegevens en vriendenlijst, in overeenstemming met uw privacy-instellingen op die service.

 

Social Sharing (het sociaal delen)

 

De Diensten kunnen u de mogelijkheid bieden om te delen met anderen op de platforms van sociale media, zoals Facebook of Twitter. Wanneer u op deze manier deelt, bepaalt het privacybeleid van het social media-platform wie toegang heeft tot uw informatie en hoe deze wordt behandeld door het social media-platform. Raadpleeg het privacybeleid van elk social media-platform waar u informatie op deze manier deelt om meer te weten te komen over de datapraktijken van het social media-platform.

 

Houd er rekening mee dat informatie die niet aan u kan worden gekoppeld (zoals samengevoegde gegevens) niet wordt beschouwd als persoonlijke informatie onder dit beleid.

 

Gebruik van informatie

 

We gebruiken de persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

·      Het beheer van uw account.

·      U in staat stellen om deel te nemen aan openbare platforms of andere interactieve functies van de Diensten.

·      Het voltooien van bestellingen die u hebt geplaatst.

·      Het beantwoorden van verzoeken van de klantenservice.

·      Het versturen van promotionele berichten en nieuwsbrieven die door u worden aangevraagd.

·      Gerichte advertenties voor u, zowel binnen als buiten onze Diensten

·      Het analyseren van verkeer en gebruikersactiviteiten op onze Diensten, het identificeren van populaire gebieden of functies, en het optimaliseren en personaliseren van de Diensten.

·      Het leveren, behouden en verbeteren van onze Diensten, alsmede het ontwikkelen van nieuwe content en functies.

·      Het beschermen van de rechten en eigendommen van Paramount Pictures International Limited en anderen, waaronder het opsporen, onderzoeken en voorkomen van fraude en andere illegale activiteiten en het handhaven van onze overeenkomsten.

 

De opslag van gegevens

We bewaren de persoonlijke gegevens die we verzamelen zo lang als nodig is voor het doel of de doelen waarvoor wij deze oorspronkelijk hebben verzameld. Als u zich bijvoorbeeld registreert voor een account bij ons, zullen we uw accountgegevens in het algemeen zo lang bewaren als dat nodig is om uw account te onderhouden. We kunnen ook persoonlijke informatie bewaren als de wet dat vereist.

 

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

 

We zullen uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan niet-verwante derde partijen tenzij we uw toestemming daartoe hebben, met de uitzonderingen die wij hier vermelden:

 

·      Met dienstverleners die diensten aan ons verlenen op grond van een contract en verplicht zijn om de persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden.

·      Indien redelijkerwijs noodzakelijk om te voldoen aan een wet, voorschrift of verplichte procedure (bijvoorbeeld om te reageren op een dagvaarding).

·      Als we vaststellen dat uw handelingen in strijd zijn met onze gebruikersovereenkomsten of ons beleid, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Paramount Pictures International Limited of anderen te beschermen.

·      In verband met een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons gehele bedrijf of een deel daarvan, op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de verplichtingen van dit beleid en de toepasselijke wetgeving.

·      Met bedrijven binnen de Viacom bedrijfsfamilie.  

·      We delen persoonlijke informatie die u niet direct identificeert, maar die uw apparaat identificeert door middel van cookies van derde partijen en soortgelijke technologieën op onze website en in onze apps, om deze derde partijen in staat te stellen ons te voorzien van diensten met betrekking tot analyse en reclame. Deze bedrijven verzamelen informatie van onze website of apps, zoals cookie-identificeerders, apparaat-identificeerders, IP-adres; evenals informatie over uw web- of app-gebruik buiten de Diensten. Ga naar ons cookiebeleid om meer te weten te komen over hoe deze informatie kan worden gebruikt voor op belangen gebaseerde advertenties, hoe Paramount Pictures International Limited deze diensten gebruikt en voor links naar het privacybeleid van deze derden.

Overdracht van gegevens

Wij en onze dienstverleners geven uw persoonlijke gegevens door (of slaan deze op of hebben er toegang toe) aan andere landen waar de wetgeving mogelijk geen niveaus van bescherming voor uw persoonlijke gegevens biedt die gelijkwaardig zijn aan de bescherming die door de wetgeving van de Europese Unie wordt geboden. Wanneer we dit doen, ondernemen we stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie een passend niveau van bescherming krijgt via de contractuele vereisten die worden opgelegd aan de ontvanger van de informatie (u kunt een kopie van deze bepalingen verkrijgen door contact met ons op te nemen) of, wanneer we gegevens overdragen aan de Verenigde Staten, via de EU-VS of CH-VS privacyschild-raamwerken (‘Privacy Shield’) met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de retentie van persoonlijke informatie die wordt overgedragen van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland naar de Verenigde Staten. De Viacom-familie van bedrijven in de Verenigde Staten (waaronder Viacom, Inc. en Viacom International Inc.) houden zich aan de principes van het privacyschild, zoals beschreven in de ‘Viacom privacyschild-certificatie’, die u kunt vinden op https://www.privacyshield.gov .

Voor vragen of klachten over onze naleving van het EU-VS privacyschild-raamwerk of het Zwitsers-VS privacyschild-raamwerk, kunt u contact met ons opnemen via privacyshield@viacom.com . Als we uw klacht niet oplossen, kunt u uw klacht gratis indienen bij JAMS, de door Viacom aangewezen onafhankelijke leverancier voor geschillenbeslechting in de Verenigde Staten. Voor informatie over de procedure voor geschillenbeslechting van de JAMS of om een klacht in te dienen, klik hier om naar de website van JAMS te gaan. Onder bepaalde voorwaarden die gespecificeerd worden door de principes van het privacyschild kunt u ook een beroep doen op bindende arbitrage om uw klacht op te lossen. Viacom valt onder de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de federale handelscommissie van de VS. Als Viacom in de EER verzamelde persoonlijke informatie deelt met een derde partij dienstverlener in de Verenigde Staten die de informatie namens Viacom verwerkt, is Viacom aansprakelijk voor de verwerking van persoonlijke informatie door die derde partij als die in strijd is met het privacyschild, tenzij Viacom kan bewijzen dat het niet verantwoordelijk is voor de ongeoorloofde verwerking.

Wettelijke basis voor verwerking

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, opslaan of anderszins verwerken in de volgende situaties:

·      Wanneer we uw toestemming daartoe hebben. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt om promotionele e-mails te ontvangen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zoals hieronder beschreven of rechtstreeks via de Diensten.

·      We moeten uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze verantwoordelijkheden uit hoofde van ons contract met u uit te voeren (bijv. het leveren van de producten of diensten die u hebt aangevraagd).

·      We hebben een legitiem belang bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. We kunnen bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens verwerken om met u over onze Diensten te communiceren en om onze Diensten te leveren, te beveiligen en te verbeteren.

·      We zijn wettelijk verplicht om de informatie te verwerken.

 

Uw rechten en keuzes

U heeft het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en om ons te vragen deze te corrigeren, te wissen of, in sommige situaties, over te dragen naar een andere provider. U heeft ook het recht om uw toestemming voor de verwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen of te verzoeken om bepaalde vormen van verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, zoals hieronder beschreven.

Verzoeken voor toegang en verwijdering

U kunt ook informatie die we over u hebben bijwerken, corrigeren of verwijderen, of uw account sluiten door contact met ons op te nemen op DataPrivacyRights@viacom.com met als onderwerp 'Privacyrechten'. Wanneer het nodig is om u te identificeren, zullen we u vragen om een bewijs van uw identiteit of vragen we om meer informatie van u die nodig is om uw verzoek te behandelen.

Emails, textberichten, and WhatsApp-berichten

U kunt ervoor kiezen geen promotionele e-mails, sms'jes of WhatsApp-berichten te ontvangen door de instructies in die berichten te volgen. Als u geen promotionele e-mails van ons wilt ontvangen, kunnen we u nog steeds niet-publiciteitsgerichte e-mails sturen.

Mobiele pushmeldingen

Wanneer u hiermee instemt, kunnen we promotionele en niet-publiciteitsgerichte pushmeldingen of waarschuwingen naar uw mobiele apparaat sturen. U kunt deze berichten te allen tijde uitschakelen door de meldingsinstellingen op uw mobiele apparaat te wijzigen.

Cookies en soortgelijke technologieën

Voor informatie over de keuzes die u heeft met betrekking tot ons gebruik van cookies, waaronder hoe u cookies kunt blokkeren of hoe u uw toestemming voor bepaalde soorten cookies en andere soortgelijke technologieën kunt intrekken, gaat u naar ons cookiebeleid.

Vragen of klachten

Als u een vraag heeft over ons privacybeleid, gegevenspraktijken of de keuzemogelijkheden die voor u beschikbaar zijn, neem dan contact met ons op aan de hand van de onderstaande informatie. Als we niet in staat zijn om uw probleem te behandelen en u een ingezetene van de EER bent, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont, werkt of waar de kwestie werd behandeld. De contactgegevens van uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit vindt u op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm ].

 

Neem contact met ons op

We beantwoorden graag uw vragen over ons privacybeleid en onze gegevenspraktijken. U kunt ook contact met ons opnemen om uw rechten, zoals besproken, in dit privacybeleid uit te oefenen.

Paramount Pictures International Limited

Functionaris voor gegevensbescherming


Per email:
DataPrivacyRights@viacom.com

Per post:

Building 5, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5YF